Korzystanie z serwisu

Korzystanie z serwisu

Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia przez P&G Editors drogą elektroniczną usługi na rzecz Klientów, polegającej na sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego, zwanym dalej "sklepem".


1. Właścicielem sklepu, prowadzonego pod adresem www.sklep.pracownia-aniolow.pl, jest P&G Editors z siedzibą przy ul. Ogórkowej 44C/1, 04-998 Warszawa, nr NIP 526-219-03-98, nr Regon 013060087.


2. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Dokonując zakupów produktów w sklepie klient zawiera umowę sprzedaży z P&G Editors.


3. Do finalizacji zakupu niezbędne jest podanie przez Klienta danych teleadresowych, imienia i nazwiska oraz adresu e-mail lub numeru telefonu (niezbędny warunek realizacji transakcji to możliwość kontaktu z klientem).


4. Zamówienia od Klientów przyjmowane są wyłącznie poprzez stronę internetową https://sklep.pracownia-aniolow.pl


5. Klienci sklepu mogą wybrać następujące formy płatności za zamówione przez nich produkty:


  • Płatność przez system PayPal (kartą płatniczą bądź poprzez konto PayPal)

  • Płatność przez system Przelewy24 (do wybory wiele opcji w tym przelewy elektroniczne, płatność GPay, BLIK, przelew tradycyjne i inne)

    Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań i Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.


6. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się z chwilą wpływu środków na konto P&G Editors w przypadku przelewów tradycyjnych, a w przypadku płatności natychmiastowych (PayPal, Przelewy24), z chwilą otrzymania przez nas informacji o zrealizowanej skutecznie płatności.


7. Zamówienie zostaje anulowane w przypadku:


- braku możliwości kontaktu z Klientem (telefonicznego bądź e-mailowego)


- braku wpływu środków na konto P&G Editors w ciągu 9 dni od daty jego złożenia, przy płatności przelewem lub PayPal.


8. Wszystkie ceny produktów znajdujących się w ofercie sklepu są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich.


9. Klient otrzymuje przy każdym zamówieniu fakturę VAT, która zostaje dołączona do przesyłki zawierającej zamówiony produkt.


10. Sklep pobiera opłatę za dostawę. Dokładne informacje znajdują się w sekcji opłat za dostawy.


W przypadku wysyłki za granicę Polski koszt jest ustalany każdorazowo, w zależności od kraju przeznaczenia (konieczne jest podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłana odpowiednia kalkulacja) - koszt ten pokrywa nabywca.


11. Koszty transportu ponoszone przez Klienta sklepu wyszczególnione są jako osobna pozycja na fakturze VAT.


12. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku "o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi żadnych śladów użytkowania, nie był kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Klient dostarcza produkt na adres P&G Editors ul. Ogórkowa 44C/1 04-998 Warszawa. W takim przypadku zwrot pieniędzy, obejmujący wyłącznie cenę towaru, zostanie dokonany na wskazany przez Klienta rachunek bankowy najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.


13. W przypadku stwierdzenia wad produktu, Klient ma prawo zgłoszenia P&G Editors reklamacji. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę VAT oraz informację o wadzie produktu. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od ich wpłynięcia.


Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.


14. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.


15. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.


16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.